Αναγομώσεις Μονίμων Συστημάτων Αερίων

Διενεργούνται αναγομώσεις σε συστήματα αερίων:

  • Διοξειδίου του άνθρακα
  • Φθοριωμένων υδρογονανθράκων, HFC-227ea ( των εταιριών Dupont™-FM200™, Solvay™-Solkaflam™227), HFC-125, HFC-23, HFC-36
  • Νέας γενιάς κατασβεστικών μέσων με μηδενική επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως φθοριωμένες κετόνες (3M™ NOVEC™)
  • Μειγμάτων αδρανών αερίων σε πίεση έως και 300 bar. Αναγομώνουμε αέρια IG-541, IG-55, IG-100, IG-01, IG-01.
  • Λοιπών τύπων αερίων κατά παραγγελία

 

Διατηρείται παρακαταθήκη κατασβεστικών αερίων για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματός σας.