Εκπαίδευση προσωπικού ομάδων πυροπροστασίας

   Η εταιρεία μας πραγματοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης ομάδων πυροπροστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τα σεμινάρια διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και αφορούν:

  • Πρόληψη πυρκαγιάς
  • Έγκαιρη σήμανση συναγερμού
  • Αντιμετώπιση πυρκαγιάς
  • Χρήση διαθέσιμων μέσων κατάσβεσης