Ειδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι/ έλεγχοι πεδίου

Διενεργούνται ειδικοί εργαστηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι πεδίου:

  • Έλεγχος ποιότητας αναπνεύσιμου αέρα σύμφωνα με EN12021 σε αεροσυμπιεστές και φιάλες
  • Μέτρηση απόδοσης (παροχή/πίεση) σε υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα
  • Μέτρηση ποσοστού ανάμιξης αφρογόνου σε συστήματα ανάμιξης
  • Έλεγχος πυροσβεστικού αφρού
  • Έλεγχος μειγμάτων αερίων
  • Έλεγχος καθαρότητας και σύστασης συνθετικών αερίων κατάσβεσης
  • Έλεγχος ηχητικής στάθμης συστημάτων συναγερμού και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων
  • Έλεγχος στάθμης φωτισμού συστημάτων φωτισμού ασφαλείας
  • Έλεγχος γειώσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ειδικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου, μετρήσεις δοκιμές.
  • Έλεγχος προϊόντων καύσης και έλεγχος παραγωγής επικίνδυνων ατμοσφαιρών, έλεγχος αερισμού.