Επιθεωρήσεις μονίμων συστημάτων πυρανίχνευσης / ανίχνευσης αερίων

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πυρανίχνευσης εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο της παρεχόμενης συντήρησης. Οι Διπλωματούχοι μηχανικοί της εταιρείας μας, με την πολυετή εμπειρία τους, εφαρμόζουν όλους τους σχετικούς κανονισμούς προκειμένου να επιτύχουν απόλυτα ποσοστά λειτουργικότητας εξετάζοντας και ελέγχοντας τα συστήματα κατάσβεσης ως λειτουργικό σύνολο.

Επιθεωρούμε και συντηρούμε:

  • Συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης
  • Αναλογικά διευνθυνσιοδοτούμενα συστήματα πυρανίχνευσης
  • Μηχανικά συστήματα πυρανίχνευσης
  • Συστήματα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων
  • Συστήματα ανίχνευσης αερίων για την αποφυγή δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών
  • Συστήματα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία αέρα
  • Ειδικά συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς, έκρηξης

 

Πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οχήματα, πλοία και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση.

Η εταιρεία μας διαθέτει μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών  για την άμεση επαναφορά του συστήματός σας σε πλήρη λειτουργία.

Παρέχεται η δυνατότητα απομακρύσμένου ελέγχου των συστημάτων σας με σύστημα τηλεμετρίας.