Πυροσβεστικά Ερμάρια - Εξαρτήματα

Η εταιρεία μας κατασκευάζει πυροσβεστικά ερμάρια για διάφορες χρήσεις εξ'ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της.

Μπορούν να κατασκευαστούν μεταλλικές κατασκευές προσαρμοσμένες για κάθε εφαρμογή (με επιλογή πάχους λαμαρίνας, ανοξείδωτες, με ηλεκτροστατική βαφή κ.α)