Εξαρτήματα

   Η εταιρεία μας διαθέτει εξαρτήματα και ανταλλακτικά για κάθε είδους συσκευή πυροπροστασίας. Ενδεικτικά:

  • Βαλβίδες, κλείστρα και εξαρτήματα για συστήματα αερίου
  • Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων
  • Εξαρτήματα συστημάτων κατεονισμού με νερό και υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων
  • Εξαρτήματα πυροσβεστικών φωλιών
  • Ασφαλιστικές διατάξεις
  • Εξαρτήματα για φιάλες και συστήματα βιομηχανικών αερίων
  • Εξαρτήματα για συστήματα λοιπών κατασβεστικών υλικών (ξηρής σκόνης, αφρού κ.α.)
  • Ανταλλακτικά πυρανίχνευσης, αναγγελίας πυρκαγιάς