Ιστορικό - Προφίλ

Πυροσβεστικές φωλιές σε κατάστημα της εποχής

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΡΟΦΙΛ

   Το έτος 1950 στην οδό Φίλωνος 96 & Φιλελλήνων στον Πειραιά ο Δημήτριος Μανώλαρος ιδρύει ατομική επιχείρηση η οποία είχε ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την εκτέλεση εργασιών συγκολλήσεων παντός είδους καθώς και την ενοικίαση συγκολλητικών μηχανημάτων.

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ

   Παράλληλα κατασκευάζει πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, νερού σόδας-οξέως και χημικού αφρού σε μικρές ποσότητες, απευθυνόμενος στην Ναυτιλιακή κυρίως αγορά της εποχής. Επιθεωρεί συστήματα κατάσβεσης σε πλοία και κατασκευάζει ναυτιλιακό εξοπλισμό διάσωσης (σωσίβια, ανατρεπόμενες λυχνίες, πλευστές σωστικές συσκευές). Με την πάροδο των ετών και καθώς η αγορά των ειδών πυρασφάλειας αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται, η εταιρεία εγκαταλείπει τις λοιπές δραστηριότητες και εξειδικεύεται σχεδόν αποκλειστικά στον τομέα της πυροπροστασίας. Βασικά προϊόντα της οι πυροσβεστήρες με φιαλίδια ξηρής σκόνης και αφρού, πυροσβεστικές φωλιές, συστήματα κατάσβεσης με αέριο. Παράλληλα αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις και διανέμει στην Ελληνική αγορά πυροσβεστικό εξοπλισμό, υλικά και κατασβεστικά μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

   Το 1972 η επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην  οδό Σφακτηρίας 68 στον Πειραιά όπου και διατηρείται ως σήμερα.

   Το 1977 πραγματοποιείται η αγορά μηχανήματος υδραυλικής δοκιμής φιαλών υψηλής πιέσεως από τις Η.Π.Α, και η εταιρεία δημιουργεί ένα από τα πρώτα κέντρα επανελέγχου φιαλών στην Ελλάδα, παρότι δεν υφίστατο την εποχή εκείνη κανονιστικό πλαίσιο, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Το 1982 η εταιρεία περιορίζει την παραγωγή φορητών πυροσβεστήρων και επικεντρώνεται στην κατασκευή μονίμων συστημάτων κατάσβεσης με αέρια Halon, διοξείδιο του άνθρακα καθώς και την παραγωγή φορητών πυροσβεστήρων τύπου Halon 1211. Την δεκαετία του ΄80 συνεργάζεται με όλες σχεδόν τις κατασκευαστικές εταιρείες και παρέχει πλήρη υποστήριξη στα συστήματα αυτά. Στον Ναυτιλιακό τομέα παρέχει υπηρεσίες επιθεωρήσεων σε συστήματα κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα, κατασβεστικά υλικά και εκτελεί επιθεωρήσεις και υδραυλικές δοκιμές στις φιάλες των πνευστών σωστικών σχεδιών.

   Το 1992 η ατομική εταιρεία μετατρέπεται σε ομόρρυθμη. Η κλιματική αλλαγή επιβάλει τη σταδιακή αντικατάσταση των Halons και την δημιουργία  νέων τύπων και τεχνολογιών κατάσβεσης με αέριο. Η εταιρεία ακολουθεί τις εξελίξεις και αναπτύσσει την σχετική τεχνογνωσία για όλους τους νέους τύπους κατασβεστικών μέσων (HCFC, HFC, μίγματα αδρανών αερίων).

   Το 2001 την διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος Μανώλαρος, υιός του ιδρυτή, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τα πεδία δραστηριότητας επεκτείνονται σχεδόν σε όλα τα εξειδικευμένα πεδία στον τομέα της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, ιδρύεται τεχνικό γραφείο και παρέχονται πλέον ολοκληρωμένες λύσεις πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αντιμετωπίζεται με επιτυχία η πρόκληση της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών Νέας Προσέγγισης με την ενσωμάτωσή τους στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

   Το 2006 η εταιρεία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43 και 17230/671 σχετικά με τη συντήρηση των πυροσβεστήρων, ενώ το 2011 μετατρέπεται σε ετερόρρυθμη με την σημερινή επωνυμία Χ. Μανώλαρος και ΣΙΑ Ε.Ε.

   Από την ίδρυσή της έως σήμερα, με έδρα τον Πειραιά, συνεισέφερε στην ανάπτυξη και βελτίωση των μέτρων πυροπροστασίας σε πλήθος εγκαταστάσεων και πλοίων συλλέγοντας εμπειρία και τεχνογνωσία. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει τεχνικό λογισμικό για αυτοματισμούς, οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, βάσεων δεδομένων κ.α.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στους κλάδους:

 • Κατασκευών
 • Βιομηχανίας
 • Ναυτιλίας
 • Μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ανάπτυξης λογισμικού

 

Σήμερα, ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών
 • Κατασκευή, συντήρηση τεχνικών έργων
 • Κατασκευή, εμπορία, συντήρηση πυροσβεστικών μέσων και εγκαταστάσεων
 • Εργαστηριακοί έλεγχοι, επιθεωρήσεις
 • Υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Ανάπτυξη τεχνικού λογισμικού

 

   Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Λειτουργεί με άδεια της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Πειραιά. Διατηρεί αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων πίεσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα εποπτεύεται από το φορέα ελέγχου Bureau Veritas. Βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία προσαρμογής των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καθώς αυτά προσαρμόζονται σταδιακά στην Ελληνική Νομοθεσία.

   Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με πλήρη και άρτιο εξοπλισμό και από ειδικευμένο προσωπικό. Στον επιχειρηματικό χώρο δραστηριοποίησής της έχει ταυτίσει το όνομά της με την αξιοπιστία και την αρτιότητα των προϊόντων της.