Μόνιμες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης

   Τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης επιτρέπουν τον κατακλυσμό των χώρων στους οποίους εμφανίστηκε πυρκαγιά με πυροσβεστικές ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα, ξηρά σκόνη, αλογονομένους υδρογονάνθρακες) ή ψεκάζουν τους χώρους με ομίχλη νερού.

   Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία και γνώση των δυνατοτήτων των κατασβεστικών υλικών και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε εφαρμογής, εξασφαλίζει την προστασία της περιουσίας και της σωματικής σας ακεραιότητας.

   Στα μόνιμα συστήματα περιλαμβάνονται:

  • Μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα νερού
  • Μόνιμο σύστημα κατεονισμού με νερό (sprinkler)
  • Μόνιμο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού
  • Μόνιμο σύστημα καταιονισμού με διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
  • Μόνιμο σύστημα ξηράς κόνεως
  • Μόνιμο σύστημα αφρού
  • Μόνιμο σύστημα αδρανών αερίων
  • Μόνιμο σύστημα αλογονομένων υδρογονανθράκων (FM200)
  • Συστήματα τοπικής εφαρμογής για λίπη και έλαια