Πυροσβεστήρες

   Οι πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων 618/43/2005 και 17230/671/2005. Όλοι οι τύποι πυροσβεστήρων αποτελούν συγκροτήματα πίεσης και θα πρέπει να πιστοποιείται η ασφάλεια τους σε σχέση με τους κινδύνους από την πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/ΕΚ.

   Επιπρόσθετα ως προς τις απαιτήσεις, στους βασικότερους τύπους πυροσβεστήρων θα πρέπει να εφαρμόζονται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

  • Για  τους φορητούς πυροσβεστήρες η Ευρωπαϊκή σειρά προτύπων EN3
  • Για τους τροχήλατους πυροσβεστήρες η Ευρωπαϊκή σειρά προτύπων ΕΝ1866

   Αναζητήστε ανεξίτηλη σήμανση CE επί του πυροσβεστήρα, τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή και τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του πυροσβεστήρα που θα προμηθευτείτε.

   Ειδικοί τύποι πυροσβεστήρων για τους οποίους δεν έχουν αναπτυχθεί Ευρωπαϊκά πρότυπα, απαιτείται να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/ΕΚ, να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι πιο γνωστοί ειδικοί τύποι πυροσβεστήρων είναι:

  • Όλοι οι αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής
  • Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης για πυρκαγιές κατηγορίας D (εύφλεκτα μέταλλα)
  • Πυροσβεστήρες για ειδικές χρήσεις όπως πυροσβεστήρες αφρού για χρήση εντός θαλάμων αποσυμπίεσης δυτών

Επιπλέον πιστοποιήσεις απαιτούνται σε άλλες κατηγορίες χρήσεων (π.χ. Ναυτιλία, Αεροπλοϊα)

   Η εταιρεία μας διαθέτει στην αγορά και εγκαθιστά, μία πλήρη σειρά πυροσβεστήρων Ελληνικής και Ευρωπαϊκής προέλευσης για κάθε κατηγορία πυρκαγιάς.

   Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση και τη συντήρηση των πυροσβεστήρων, πατήστε εδώ.