Πυροφραγμοί

 

   Η εταιρεία μας μελετά και εγκαθιστά πυροφραγμούς της εταιρείας HILTI, για τη σφράγιση όλων των διόδων και ανοιγμάτων από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί και να επεκταθεί η φωτιά, ο καπνός και η θερμοκρασία. Οι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες της εταιρείας μας παραδίδουν συστήματα παθητικής πυροπροστασίας με χρήση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών υλικών για χρήση σε ανοίγματα σε τοίχους, αρμούς, πλαστικούς και μεταλλικούς σωλήνες, αεραγωγούς κ.α.