Επισκευές κλείστρων αέρα οίκου VTI

Κλείστρα VTI

 

   Η βαλβίδες αναπνεύσιμου αέρα της εταιρείας VTI Γερμανίας αποτελούν το πρότυπο στο χώρο του αναπνεύσιμου αέρα. Η εταιρεία μας, ως μοναδικός φορέας επισκευής των βαλβίδων αυτής της κατηγορίας στη χώρα μας, διαθέτει τη τεχνογνωσία για τη πλήρη ανακατασκευή των βαλβίδων σας. Επίσης διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

 

ΚΛΕΙΣΤΡΑ VTIΚΛΕΙΣΤΡΑ VTIΚΛΕΙΣΤΡΑ VTIΚΛΕΙΣΤΡΑ VTI