Υλικά κατάσβεσης

   Οι πυρκαγιές ανάλογα με τον τύπο των καιγόμενων υλικών και τις συνθήκες της πυρκαγιάς, απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση με την επιλογή και χρήση των κατάλληλων κατασβεστικών μέσων. Η εταιρεία μας παρέχει στην αγορά υλικά κατάσβεσης αναγνωρισμένων διεθνώς οίκων, καθώς και υλικών που υποβοηθούν στην κατάσβεση. Είναι σε θέση να προτείνει το καταλληλότερο κατασβεστικό μέσο σε κάθε εφαρμογή. Ενδεικτικά διαθέτουμε στην Ελληνική αγορά:

 • Ξηρά σκόνη (όλων των κατηγοριών)
 • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 • Μηχανικό αφρό (όλων των ειδών και για όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού)
 • Χημικό αφρό (για χρήση κυρίως στην Ναυτιλία)
 • Πρόσθετα χημικά για νερό (αντιπαγωτικά, διαβρεκτικά κ.τ.λ.)
 • Φθοριωμένους υδρογονάνθρακες, HFC-227ea (των εταιριών Dupont™-FM200™, Solvay™-Solkaflam™227), HFC-125, HFC-23, HFC-36
 • Νέας γενιάς κατασβεστικά μέσα με μηδενική επίπτωση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως φθοριωμένες κετόνες (3M™ NOVEC™)
 • Κατασβεστικά μέσα αποτελούμενα από μείγματα αδρανών αερίων (IG-10, IG-01, IG-55, IG-100, IG-541)
 • Κατασβεστικά υλικά για μαγειρικά έλαια κατηγορίας F
 • Νέα κατασβεστικά υλικά (ΒΟNPET κ.α.)
 • Ειδικά κατασβεστικά μέσα

 

πυροσβεστική σκόνη megavit